PROJEKTER

CFU udvikler og drifter i fællesskab en række større faglige projekter, der relaterer til læremidler og undervisning - både på tværs af professionshøjskolerne og med eksterne partnere som Danmarks Radio, LEGO Fonden, LB Forsikring, Astra m.fl.

Læs her om de aktuelle projekter, CFU deltager i.
Digital Learning through Play

Digital Learning through Play er et udviklingsprojekt, hvor danske folkeskoler sammen med didaktiske konsulenter fra CFU Danmark inviteres til at eksperimentere med kreative og legende tilgange til den faglige undervisning med digital teknologi målrettet mere motiverede og engagerede elever. Vi er optaget af, hvordan legekvaliteter som kreativitet, samarbejde, fællesskaber, engagement og nysgerrig undersøgelse kan indgå både i den faglige undervisning men også i skolens måder at samarbejde omkring udvikling af undervisning.

Projektet er bygget op omkring et online community, hvor lærere på tværs af skoler kan videndele, og hvor fagteams efter behov kan få online sparring med CFU-Konsulenter.

For mere information kontakt: 
Projektleder Jette Aabo Frydendahl
Tlf. 4189 7072 jfry@kp.dk 

Læs mere...

 Netværk om teknologiforståelse

I et nationalt forsøg afprøver udvalgte skoler forskellige måder at indføre teknologiforståelse i undervisningen på. Forsøget skal afklare, hvordan  teknologiforståelse skal implementeres i hele landet.

Netværk om teknologiforståelse er et CFU-projekt, der giver mulighed for, at skoler og kommuner allerede nu kan starte med forskellige kapacitetsopbyggende indsatser, så de kommer bedst muligt fra start. Det sker gennem forskellige aktiviteter, som kan tilpasses den enkelte skoles umiddelbare ståsted og behov, fx:
- Workshops, oplæg og netværk
- Samarbejde med lærerteams på skoler
- Længerevarende kompetenceforløb for lærere

Alle aktiviteter er gratis, da projektet er støttet af Villum Fonden frem til 2023.

For mere information kontakt: Projektleder Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41

Læs mere på teknet.cfu.dkSSF i folkeskolen

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen er et nationalt projekt med et stærkt partnerskabsfelt, som afvikles over en 3-årig periode med udvikling af digital platform som SSF-kompas. 

CFU Danmark er i samarbejde med et stærkt og tværfagligt felt af aktører projektejer på en national indsats, regionalt forankret tæt på praksis. Indsatsen er initieret af STUK.

Projektet har flere fokusområder, der samlet set bidrager til det fælles formål at styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen gennem en national kapacitetsopbygning tæt forankret i praksis gennem kompetenceløft i blendede og fleksible formater samt udvikling af en digital platform.

For mere information kontakt:
National projektleder Mette Bech, CFU Absalon
mebe@pha.dk tlf. 7248 1956.

Læs mere...


Logo dataforståelse

Dataforståelse

Siden 2019 har projektet Dataforståelse arbejdet på at inspirere og støtte lærere med ideer, redskaber og viden til undervisning i forståelse af data, dataetik og digitalt selvforsvar.

Der har været udbudt workshops landet over, og tilbage ligger nu en bred vifte af læringsressourcer på projektets hjemmeside. Her ligger konkrete undervisningsforløb, korte TED-talks målrettet eleverne og videocases til brug for drøftelser i klassen. Der er også link til tv-udsendelser fra CFU og adgang til præsentationer fra workshops.

Dataforståelse er udviklet i samarbejde mellem dataetisk ekspert Pernille Tranberg og CFU Danmark og er sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikring.

Gå til dataforståelse.dkVurdigi

CFU har udviklet sitet Vurdigi.dk, hvor fagteams, skoler og kommuner kan hente hjælp til vurdering af læremidler.

Vurdigi.dk findes refleksionsspørgsmål til alle typer af læremidler samt informationer om proces og udvikling af læremiddelforløb. Formålet er at skabe fælles sprog, refleksion og viden om læremidler.

De lokale CFU'er hjælper desuden gerne med råd og vejledning til, hvordan fagteamet, skolen eller kommunen kan arbejde med vurdering af læremidler. Både analoge og digitale. 

Læs mere på Vurdigi.dkUltra:bit

Ultra:bit er et femårigt projekt, som styrker elevernes nysgerrighed og kreativitet i forhold til at arbejde med og tage stilling til teknologi. Over 100.000 elever har deltaget, mere end 4.000 lærere har været på kurser og omkring 80% af de danske skoler deltager i projektet. Projektet har vundet flere internationale priser.

Uddeling: Alle landets 4.-8. klasser er blevet tilbudt sæt med små programmerbare mikrocomputere, såkaldte BBC micro:bits.

Læremidler: Der er udviklet en lang række af undervisningsmaterialer, som er ligger frit tilgængelig ressource online.

Taskforce-kurser: Lærere får mulighed for at deltage i taskforce-kurser, der introducerer lærerne i brugen af kodning og teknologi i fagene. Disse afvikles fortrinsvis på skolerne - enten fysisk eller online.

Ultra:bit er udviklet og gennemføres i samarbejde med DR og Astra.
Projektet er støttet af Industriens Fond.

Gå til ultrabit.cfu.dk
Med Skolen i Biografen (MSIB)

MSIB byder på biografoplevelser til hele skoleforløbet. Programmet er spændende og varieret og er en blanding af kendte og knap så kendte film - alle af høj kvalitet. Til samtlige film hører undervisningsmaterialer, som kan hentes gratis på Filmcentralen.

I 2022-23 er billetprisen 18-28 kr. afhængigt af kommunalt tilskud, og det er udelukkende skoler i kommuner, som er med i ordningen, der kan bestille billetter. Booking foregår på mitcfu.dk/msib.

MSIB er et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, filmudlejere, biografer, kommuner og CFU’erne i Danmark.

Læs mere på filmcentralen.dk