Praktikernetværk om teknologiforståelse

Projektet har fokus på at udvikle praksis inden for teknologiforståelse gennem målrettet arbejde med kvalificering af netværk. Det overordnede formål er at skabe et dynamisk og berigende fagligt miljø, hvor deltagerne kan udvikle deres viden og kompetencer inden for teknologiforståelse. I projektet etablerer vi et tæt samarbejde mellem praktikere og eksperter, og danner grobund for et emergerende felt, hvor vi understøtter og dyrker mødet mellem forskning og praksis.

I projektet ønsker vi at skabe mere forpligtende, organiserede netværkskonstellationer, der kan udvikle sig til at være reelle læringsrum og lærende praksisfællesskaber. Vi vil skabe et fagligt miljø omkring teknologiforståelse, hvor deltagerne kan udvikle deres viden og kompetencer inden for feltet.

Der designes målrettede netværksspor, der skal sikre gensidigt engagement og forpligtelse samt høj faglig og didaktisk kvalitet.

Samlet set er målet med projektet at skabe en dybtgående forankring af teknologiforståelse både i skolernes praksis og i de netværk, der opstår omkring projektet.

Projektet henvender sig til praktikere defineret som lærere, vejledere/ressource personer, skoleledelser og kommunale konsulenter.


Kontaktpersoner: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, telefon 72481941 og Lonnie Sørensen, losn@kp.dk, telefon 41 89 71 57.

Projektperiode: 2024-2027

Projektet er støttet af Villum Fonden

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Alle ord tæller

Alle ord tæller

Alle ord tæller vil styrke børns læselyst. Projektet involverer børn, der afprøver nye læsemetoder, og følgeforskning. Dertil kommer hhv. tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som kan motivere børn til at læse.

læs mere