Børn og unges læseglæde

Projektet undersøger og udvikler samarbejdet om børn og unges læseglæde og læsekultur på tværs af pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker. Med afsæt i Center for Anvendt Skoleforsknings vidensafdækning af aktuel praksis i arbejdet med læseglæde gennemfører 17 indsatskommuner udviklingsforløb.

Her vil skoler og biblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro over forvaltninger og fagligheder og styrke arbejdet med læseglæde, samt koncepter i relation til formidling, undervisning og vejledning. Børn og unge inddrages aktivt i udviklingen af læseglædekoncepter.

Kontaktperson: Lisbet Vestergaard, lv@fremtidensbiblioteker.dk, tlf. 22 58 09 12

Projektperiode: 1. maj 2023 til 1. maj 2025.

I samarbejde med: Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Landsforeningen Skole & Bøger, PædagogiskLæringsCenterForening, Center for Anvendt Skoleforskning og Centralbibliotekerne, eReolen Go!

Projektet er støttet af: Slots- og Kulturstyrelsen

fremtidensbiblioteker.dk/brn-og-unges-lseglde

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Alle ord tæller

Alle ord tæller

Alle ord tæller vil styrke børns læselyst. Projektet involverer børn, der afprøver nye læsemetoder, og følgeforskning. Dertil kommer hhv. tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som kan motivere børn til at læse.

læs mere