Data

Dataaftaler

Institutioner, der ønsker at anvende CFU’s tjenester, skal indgå de to dataaftaler WS17-lille og WS22, for at CFU kan sikre, at vi overholder rettigheder, samt at vi kan administrere eventuelle erstatninger for materialer, vi har udlånt til lærere og elever.

Dataaftaler indgås, ved at institutionen oprettes i CFU’s system mitCFU af det lokale CFU. Det sker, når institutioner henvender sig med ønske om at benytte CFU’s tilbud, hvorefter det lokale CFU opretter institutionen i mitCFU og anmoder om, at der sendes dataaftaler ud. Administration af dataaftalerne sker på tilslutning.stil.dk.

CFU Danmark-samarbejdet udvikler og driver mitCFU (mitcfu.dk), hvortil der er knyttet:

 • E-bøger (ebog.mitcfu.dk)

Tekst- og datamining (TDM)

TDM bruges bl.a. til at træne kunstig intelligens. mitcfu.dk indeholder rettighedsbehæftet materiale ejet af 3. part. mitcfu.dk og alle undersites må ikke benyttes til tekst- og datamining, herunder til træning af generative sprogmodeller. Dette gælder for både billeder, lyd, video og tekst.

Databehandleraftaler

CFU Danmark-samarbejdet agerer som dataansvarlig i relation til tjenesten mitCFU. Formålet med mitCFU er at stille læremidler til rådighed for kommuner og institutioner. Behandling af personoplysninger er ikke et formål i sig selv for CFU, men en nødvendighed, for at vi kan løse vores opgave i relation til udlån/streaming af læremidler; en tjeneste, som CFU stiller til rådighed med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 879 af 08/08/2011 om Centre for Undervisningsmidler.

CFU Danmark-samarbejdet indgår derfor ikke databehandleraftaler om mitCFU.

  Cookies

  Vi benytter ikke cookies på cfu.dk. Læs om cookies i forbindelse med brugen af mitCFU.dk i vores databeskyttelsespolitik.

  Databeskyttelsespolitik

  Denne politik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi i CFU Danmark-samarbejdet behandler dine data.

  Læs mere om vores databeskyttelsespolitik 

  Kontakt

  dataret@cfu.dk