Ny viden og inspiration til dansklærere i Folkeskolen

Formålet med projektet er at give lærerne en faglig vitaminindsprøjtning med ny viden og inspiration til danskundervisningen.

Danskfaget er et væsentligt fundament for elevernes almene dannelse, for deres grundlæggende færdigheder og for deres indlæring i de fleste af skolens andre fag. Dansklærerne har i mange år været presset af en skolehverdag med fuldt tryk på, obligatoriske test og stoftrængsel. De har behov for at skabe rum for oplevelse, mening og nysgerrighed hos de børn og unge, de underviser. Ud over tid kræver det formål, fordybelse og fagligt brændstof. Med kurserne vil vi inspirere og motivere dansklærere i hele landet til at udvikle danskfaget med blandt andet fokus på læselyst, opdagende skrivning og praksisnær litteraturpædagogik.

Deltagelse

Der vil blive udbudt 15 kurser, og hvert kursus vil foregå som et 3-dages internat. Kurserne, som vil være målrettet erfarne dansklærere i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, løber af stablen i skoleåret 2024-25.

Kontaktperson: Rasmus Bergstedt, 87 55 27 34, rabe@via.dk

Projektperiode: Januar 2023 – juni 2025

I samarbejde med: Danmarks Lærerforening og Dansklærerforeningen

Projektet er støttet af: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Digital Learning through Play

Digital Learning through Play

Projektet eksperimenterede med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier. Find spændende ressourcer og inspirationsmaterialer på projektets hjemmeside.

læs mere