Fremme af undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab

Projektet har til formål at opkvalificere undervisere med henblik på at fremme og kvalificere undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Projektet vil fokusere på opkvalificerings- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der lægger vægt på inddragelse af underviserne på tværs af uddannelsesniveauer samt på at skabe en netværkskultur, der skal styrke traditionen for at italesætte, drøfte og udveksle erfaringer inden for problemstillinger relateret til undervisning i Holocaust og andre folkedrab.

Projektet er inddelt i tre delopgaver, der skal understøtte undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab:

  • Udvikling og etablering af et netværk for undervisere i historie på hhv. professionshøjskoler og universiteter med henblik på vidensdeling og styrke netværk.

  • Udvikling og afholdelse af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie i grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Hensigten er opkvalificering af viden og fremme af undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab.

Der afholdes i perioden 2023 – 2025 9 korte kurser for grundskolelærere og 3 seminarer for lærere på ungdomsuddannelserne.

  • Udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb til brug i grundskolen og samling af en stor materialepakke til undervisning om Holocaust og andre folkedrab på ungdomsuddannelserne.

Muligheder for deltagelse:

Lærer fra hele landets grundskoler og ungdomsuddannelser kan deltage gratis i de forskellige opkvalificerings- og kompetenceudviklingsaktiviteter (kurser og seminar) som afholdes i perioden 2023 – 2025.


Kontaktperson: Signe Schmidt Rye, sisr@ucl.dk, tlf: 30240462

Projektperiode: 2021 til og med 2024

I samarbejde med: Alle landets universiteter og professionshøjskoler

Læs mere om læremidler, kurser og seminar: https://www.aldrigmere.dk/tilbud-til-laerere

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Alle ord tæller

Alle ord tæller

Alle ord tæller vil styrke børns læselyst. Projektet involverer børn, der afprøver nye læsemetoder, og følgeforskning. Dertil kommer hhv. tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som kan motivere børn til at læse.

læs mere