Skoleudvikling

Behovene for og kravene til, hvad børn og unge skal lære, og hvordan de bedst gør det, er altid i bevægelse. Det gælder i forhold til ny faglig viden og didaktisk indsigt, til skiftende politiske dagsordner og til samfunds- og trivselsmæssige udfordringer.

CFU befinder sig i krydsfeltet mellem forskning, udvikling og praksis.

Lokale og nationale projekter

Når nye initiativer kalder på praksisnære løsninger, hjælper og støtter CFU skoler og teams med at udvikle og implementere de nye tiltag lokalt. Det kan være gennem vejledning af teams, taskforceforløb med klasser eller større projekter med skoler, kommuner eller hele regioner.

Også via landsdækkende projekter faciliterer CFU forskellige udviklingsprocesser om alt fra aktuelle dagsordener som digitale teknologier, læseløft og legende tilgange til dataforståelse og sundheds- og seksualundervisning. Projekterne skabes og realiseres ofte sammen med eksterne partnere og interessenter som UVM, Danmarks Radio, LEGO Fonden, DLF, Astra, SDU, AAU og andre faglige aktører.
­­– CFU er garanten for, at fokus forbliver i og på praksis.

Aktuelle projekter

Faglighed og didaktik i ungdomsuddannelserne

Undervisere på ungdomsuddannelserne kan ligesom lærerne i grundskolen anvende CFU, når der skal lånes læremidler, streames film og tv, hentes god inspiration og udvikles nye kompetencer. Det gælder såvel de gymnasiale som de øvrige ungdomsuddannelser. Men også gennem EMU’en – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)’s undervisningsportal – har ungdomsuddannelserne adgang til aktuel faglig inspiration fra CFU.

CFU & EMU

CFU samarbejder med STUK om både udvikling og drift af emu.dk på ungdomsuddannelsesområdet. Det er således CFU, der står bag de praksisnære materialer på undervisningsportalen i form af alt fra faglige forløb til artikler, korte videoer og læringsspil. Alt sammen noget, som lærerne kan anvende i deres undervisning, udviklet i en eksemplarisk didaktisk ramme til fag og temaer, der afspejler de aktuelt gældende læreplaner, visioner og indsatsområder.

Gå til EMU