Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen (SSF)

CFU står i spidsen for en national indsats, der har til formål at styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen.

Indsatsens fokusområder bidrager til formålet gennem en national kapacitetsopbygning. Kapacitetsopbygningen er tæt forankret i praksis gennem kompetenceløft i blendede og fleksible formater samt via udvikling af den gratis digitale portal: SSFkompas.dk.

Portalen indeholder materialer, der understøtter organisering af indsatser på skolerne. Herunder læremidler, ressourcer og et skoleudviklingsmateriale, der støtter en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse inddrages.

En af projektets grundidéer er, at årgangsteamene samlet skal løfte de forskellige kompetenceområder i SSF ved at integrere de tematikker, som er relevante i det enkelte fag.

Et andet fokus i projektet er at understøtte kompetenceløft af lærerne i form af forskellige kursusformater, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter deres fag. Projektet løftes i samarbejde med en bred skare af samarbejdspartnere for at sikre kvalitet og udbredelse.

Kontaktperson: Mette Bech, mebe@pha.dk, 72481956

Projektperiode: 2022 – 2024

I samarbejde med: Læremiddel.dk, Børns Vilkår, Sex og Samfund, Danske skoleelever, Læreruddannelsens ledernetværk, Aarhus Universitet, Børne- og Undervisningsministeriet, Køn – Gender Museum Denmark

Projektet er støttet af: BUVM.

Se også SSFkompas.dk

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Alle ord tæller

Alle ord tæller

Alle ord tæller vil styrke børns læselyst. Projektet involverer børn, der afprøver nye læsemetoder, og følgeforskning. Dertil kommer hhv. tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som kan motivere børn til at læse.

læs mere