Digital Learning through Play

Digital Learning through Play var et udviklingsprojekt, som havde til hensigt sammen med danske folkeskoler at eksperimentere med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever.

Projektet ønskede at udvikle og teste modulbaserede ressourcer til at understøtte lokale forandringsprocesser i danske skoler. Ressourcer, der også efter endt projekt, kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber i folkeskolen omkring legende tilgange i den faglige undervisning med digital teknologi.

Til projektet blev der opbygget et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerede som en inspirations- og peer-to-peer udviklingsplatform for lærere, skoleledere og vejledere.

De deltagende skoler arbejdede med egne mindre udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejdede undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU konsulenter. Projektet for de deltagende skoler blev afviklet fra juni 2022 til marts 2023. 

Du kan finde en lang række spændende ressourcer og inspirationsmaterialer om legende tilgange til undervisning med digital teknologi på vores DLtP platform.

Kontaktpersoner: Jette Aabo Frydendahl, jfry@kp.dk, 41897072, og Peter Søgaard, peso@via.dk, 87552782

Projektperiode: Januar 2022 – maj 2023

Projektet var støttet af: LEGO Fonden 

Se flere projekter

CFU Maker

CFU Maker

CFU Maker er et netværk af makerspaces og et virtuelt samlingssted for skole-makere, hvor skoler bl.a. kan dele ressourcer, finde pædagogiske forløb og videndele.

læs mere
Alle ord tæller

Alle ord tæller

Alle ord tæller vil styrke børns læselyst. Projektet involverer børn, der afprøver nye læsemetoder, og følgeforskning. Dertil kommer hhv. tv-programmer, medieprodukter og læringsmaterialer, som kan motivere børn til at læse.

læs mere