Søgsmart.dk

SøgSmart blev lukket pr. 31. december 2021

CFU Danmark og Centralbibliotekerne er kede af at måtte lukke SøgSmart.dk.

Vi gennemgår alle systemer årligt samt, hvis der sker ændringer, som har betydning for datasikkerheden. Systemet blev hostet i Europa hos Digital Ocean, men skiftede ejer til et firma bosiddende i USA. Dermed kunne vi ikke udelukke, at data kunne tilgås af en tredje part uden for Europa.
På den baggrund er vi kommet frem til, at vi desværre måtte lukke sitet.

Spørgsmål vedr. GDPR i relation til SøgSmart.dk, kan rettes til dataret-cfu@kp.dk.
Vi beklager eventuelle vanskeligheder, som denne beslutning har haft for den undervisning, der har været planlagt på jeres skole.