SSF

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen

Nationalt projekt med et stærkt partnerskabsfelt, som afvikles over en 3-årig periode med udvikling af digital platform som SSF-kompas.

CFU Danmark er i samarbejde med et stærkt og tværfagligt felt af aktører projektejer på en national indsats, regionalt forankret tæt på praksis. Indsatsen er initieret af STUK.

Projektet har flere fokusområder, der samlet set bidrager til det fælles formål at styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen gennem en national kapacitetsopbygning tæt forankret i praksis gennem kompetenceløft i blendede og fleksible formater samt udvikling af en digital platform.

Til oktober vil der være pilotafprøvning på den gratis portal SSFkompas.dk. Portalen indeholder læremidler, undervisningsforløb, baggrundsviden og materialer. Portalen indeholder materialer, der understøtter organisering af indsatser på skolerne. Materialet sætter struktur på organiseringen i formater, der kan understøtte en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse kan inddrages. Et særligt fokus er at understøtte kompetenceløft af lærerne i form af forskellige kursusformater, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter deres fag.

Der vil være kickoff-dage i de forskellige regioner samt pilotafprøvning af portalen og de forskellige kursuspakker fra oktober til december 2022. Selve indsatsen udrulles i 2023.

For mere information kontakt
national projektleder Mette Bech, CFU Absalon
mebe@pha.dk tlf. 7248 1956.