GRUNDFORTÆLLING

Center for Undervisningsmidler (CFU) understøtter og udvikler lærernes praksis med nytænkende didaktik, unik viden om læremidler og med adgang til aktuelle læremidler. Det DNA, vi udgør i fællesskab nationalt og lokalt, er kendetegnet ved:

   - En fysisk og digital samling af læremidler
   - Vejledning tæt på praksis Faglig kvalitet med fokus på omsætning af teori til praksis
   - Lokal forankring og tæt landsdækkende samarbejde
   - Nytænkende didaktik og sammenhængskraft

CFU er en del af landets professionshøjskoler og samarbejder tæt med professionshøjskolernes læreruddannelser og videreuddannelser.

CFU – et fysisk og digitalt samlingssted om læremidler
CFU leverer viden og inspiration til lærere og undervisere om læremidler til deres fag. Vi vurderer, udvælger og beriger materialer til brug i en faglig og didaktisk sammenhæng. Og vi sikrer, at læremidlerne er tilgængelige tæt på underviserne – fysisk og digitalt. CFU har solid viden om valg af læremidler til undervisningen kombineret med bred erfaring med, hvad der fungerer i lærernes praksis. Vi vejleder uafhængigt af leverandørinteresser, og det betyder, at lærere og undervisere møder en uvildig vejledning på CFU. 

Vejledning tæt på praksis – en del af CFU’s DNA
CFU’s konsulenter har en solid praksisbaggrund og et bredt kendskab til lærernes hverdag. Det, at vores konsulenter arbejder tæt på lærernes hverdag, gør det muligt for dem at få erfaringer med at afprøve læremidler og projekter, som de anvender i deres vejledning i CFU. Praksisnærhed er således en integreret del af CFU’s vejledning. CFU’s rådgivning og vejledning planlægges i tæt dialog med rekvirenternes behov for udvikling af praksis koblet til ungdomsuddannelsernes, skolens og kommunens indsatsområder.

Faglig kvalitet med fokus på omsætning af teori til praksis
Det er kendetegnende for CFU, at vi har stærke, faglige profiler i form af kompetente og engagerede medarbejdere med høje didaktiske ambitioner. De styrker løbende deres faglige grundlag og kvaliteten i deres vejledning ved at bidrage til ny viden om læremidler, samfundstendenser, pædagogiske og didaktiske strømninger og ved at deltage i udviklings- og forskningsprojekter med aktører i undervisnings- og forskningsverdenen. Det er et særkende ved CFU, at vi omsætter viden om teori og forskningsresultater, så det kan anvendes direkte i lærernes hverdagspraksis.

 

Lokal forankring og tæt landsdækkende samarbejde giver fælles styrke
CFU har et tæt landsdækkende driftsfællesskab og samarbejde om mitCFU og andre fælles opgaver. Streamingtjenesten i mitCFU er helt unik, da den som den eneste tjeneste i Europa er målrettet anvendelse i undervisningen og adskilt fra personlig streaming. Det har gjort det muligt for CFU at forhandle rettigheder til at vise en lang række film i undervisningen. Et andet unikt kendetegn ved CFU’s analoge og digitale læremidler er, at mange af dem er beriget med pædagogiske vejledninger til inspiration for lærere og undervisere; en merværdi, CFU skaber i kraft af det nationale samarbejde.

CFU deltager i og faciliterer faglige netværk for undervisere og ledere – både lokalt og regionalt. Det er kendetegnende for CFU, at den lokale forankring giver konsulenterne praksisfaglighed og praksisnærhed, samtidig med at centrenes tætte nationale samarbejde giver CFU en fælles styrke, som gør det muligt for os at skabe volumen og lokale resultater, der når ud til den enkelte lærers hverdagspraksis.

Nytænkende didaktik og sammenhængskraft i og omkring skolen og ungdomsuddannelserne
Med det, CFU har opbygget i fællesskab, kan vi mere end det, som det enkelte CFU er sat i verden for at levere. Vi indgår i landsdækkende projekter og arbejder målrettet og strategisk med et stort netværk af nationale aktører og samarbejdspartnere, så skolens væsentligste interessenter oplever et dynamisk, opsøgende og samarbejdende CFU, der balancerer lokale hensyn og nationalt samarbejde. Vi ser det som en vigtig opgave at hjælpe skolerne og ungdomsuddannelserne med at eksperimentere og udvide deres pædagogiske og didaktiske værktøjskasse, og vi agerer hurtigt og agilt på de nationale indsatser, vi engagerer os i.

Vi har en ambition om vedvarende at styrke policy-arbejdet og relationerne til vores interessenter, ikke mindst relationerne til vores ministerielle bagland, og at udvikle vores position som en attraktiv samarbejdspartner for ministerier, forlagsbranchen, leverandører, rettighedshavere, fonde, foreninger og udbydere af public service m.fl. Gennem systematisk dialog med interessenter vil vi udfordre og påvirke rammesætningen af nationale projekter, så de bidrager værdifuldt til nationale og lokale indsatser i og omkring skolerne og ungdomsuddannelserne.

Hent grundfortællingen som pdf