OM CFU

Foreningen CFU Danmark

Som en del af landets professionshøjskoler har de seks CFU’er etableret et nationalt tæt, forpligtende samarbejde - formaliseret i foreningen CFU Danmark.

Foreningen samarbejder om videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdspartnere.

CFU Danmark varetager også relationerne til nationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier, et af CopyDan-selskaberne. CFU Danmark har desuden ansvaret for drift og udvikling af centrenes fælles læremiddelplatform, mitCFU.

Grundfortælling

 

 

Fordelingsnøgle:

Oversigt over fordelingsnøgle