LÆREMIDLER

CFU har en omfattende samling af konkrete, boglige og digitale materialer. Undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt lærer- og pædagogstuderende og deres undervisere kan låne og streame CFU's læremidler og få vejledning i brugen af dem af CFU’s pædagogiske fagkonsulenter.


Læremidler

CFU's samlinger indeholder mange forskellige læremidler - til inspiration og information til skolerne eller til brug i undervisningen:

  • Bøger
  • E-bøger
  • Lydbøger
  • Tv-udsendelser
  • Spillefilm
  • Konkrete materialer som spil og redskaber
  • Pædagogiske vejledninger til læreren
 

Lån og streaming af læremidler i mitCFU

Læremiddelportalen mitCFU er undervisernes online indgang til samtlige læremidler på CFU. De har adgang via Unilogin og kan søge og bestille alle CFU’s materialer gennem portalen. Også streaming af film og tv foregår via mitCFU. CFU leverer og afhenter materialerne direkte på skolerne.

 

Læremidler til brug i undervisningen

CFU’s samlinger indeholder et stort udvalg af bøger i klassesæt og konkrete materialesæt, som underviserne kan låne til brug i undervisningen med eleverne.

 

Streaming af film og tv

Helt særligt er CFU’s tilbud om lovlig streaming af film og tv i undervisningen. CFU har rettigheder til undervisningsrelevante kort-, dokumentar- og spillefilm samt tv-udsendelser fra 27 forskellige tv-kanaler. Undervisere kan streame film og tv både i forberedelsen og undervisningen, og de kan desuden give deres elever adgang til at streame.

Streaming er gratis, men forudsætter, at skolen har aftaler og abonnementer både hos AVU-medier og CFU:

Læremidler til lærerens inspiration

Undervisere kan desuden låne enkelteksemplarer af læremidler (i CFU's informationssamling) til egen inspiration eller til vurdering i deres fagteam, inden skolen skal købe materialer.

CFU arbejder tæt sammen med forlag og andre producenter af læremidler og er forpligtet til aktivt at fremvise og informere om alle de undervisningsmaterialer, der aktuelt findes på det danske marked. Informationssamlingen fungerer således som forlagenes udstillingsvindue og kan besøges af alle undervisere og studerende.

 

Vejledning i brug af læremidler 

Til hvert CFU er knyttet en række pædagogiske fagkonsulenter, der tilbyder vejledning om læremidler og om brugen af dem. Herudover udarbejder konsulenterne kurser og konferencer og deltager i forskellige faglige og pædagogiske projekter.

Konsulenterne har lærerbaggrund enten i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne og arbejder desuden ofte sammen med lærer- og pædagoguddannelsen. De er således helt tæt på både aktuel praksis og den nyeste udvikling.


Dataaftaler

For at en institution kan benytte mitCFU skal institutionen oprettes på sit lokale CFU. Efter oprettelsen anmoder CFU om godkendelse af de to dataaftaler WS17 – lille og WS22. Institutionen skal logge på tilslutning.stil.dk med mitID og godkende dataaftalerne.