CFU-FORENINGEN

CFU-foreningen

Som en del af landets professionshøjskoler har de seks CFU’er etableret et nationalt tæt, forpligtende samarbejde, formaliseret i foreningen CFU Danmark. Foreningen samarbejder om videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter.

CFU Danmark varetager også relationerne til nationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier, et af CopyDan-selskaberne. CFU Danmark har også ansvaret for drift og udvikling af centrenes fælles søgeplatform, mitCFU.

Daglig drift/lederudvalg