Digital Learning through Play

  

 

 

Digital Learning through Play er nyt udviklingsprojekt, som har til hensigt at videreudvikle på disse erfaringer, og sammen med danske folkeskoler eksperimentere med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever.

Projektet ønsker at udvikle og teste modulbaserede ressourcer til at understøtte lokale forandringsprocesser i danske skoler. Ressourcer, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber i folkeskolen omkring legende tilgange i den faglige undervisning med digital teknologi.

Til projektet opbygges et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerer som en inspirations- og peer-to-peer udviklingsplatform for lærere, skoleledere og vejledere.

Det er som skole muligt at søge om at deltage i projektet. De udvalgte skoler skal arbejde med egne mindre lokale udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejder undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU konsulenter. Projektperioden for de deltagende skoler er juni 2022 til marts 2023. 

Læs mere og tilmelding...

Bemærk! 
Deadline for tilmelding er fredag den 4. april 2022

Følg med her på siden eller kontakt:

projektleder Jette Aabo Frydendahl
jfry@kp.dk
TLF 4189 7072.

Projektet er støttet af LEGO Fonden.