UNGDOMSUDDANNELSER

Her kan du få inspiration til læremidler til fag på ungdomsuddannelserne. Du kan også selv gå på opdagelse i mitCFU.

Gå tilbage til faggrupper.


Humanistiske fag

Dansk
Historie
Psykologi
Religion
Engelsk
Tysk, fransk og spansk

Samfundsvidenskabelige fag

Samfundsfag
 

Naturvidenskabelige fag

Biologi, fysik, geovidenskab, matematik, naturgeografi
 

Kunstneriske fag og idræt

Billedkunst, musik, mediefag, idræt