LÆREMIDLER

CFU udlåner læremidler til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Også lærer- og pædagogstuderende og deres undervisere har glæde af CFU’s mange digitale, trykte og konkrete læremidler:

  • Bøger
  • E-bøger
  • Tv-udsendelser
  • Spillefilm
  • Konkrete materialer som spil og redskaber
  • Pædagogiske vejledninger til læreren
Få inspiration til læremidler - til netop dit fag

 

Alle landets CFU’er har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen
I informationssamlingerne kan undervisere og studerende låne læremidler i enkelteksemplarer til egen inspiration eller til vurdering i deres fagteam, inden skolen skal købe materialer.

CFU arbejder tæt sammen med forlag og andre producenter af læremidler og er forpligtet til aktivt at fremvise og informere om alle de undervisningsmaterialer, der aktuelt findes på det danske marked. Informationssamlingerne fungerer således som forlagenes udstillingsvindue og kan besøges af alle undervisere og studerende.

Udlånssamlingen
CFU’ernes udlånssamlinger indeholder et stort udvalg af læremidler, som undervisere kan låne hjem til brug i undervisningen med eleverne.

Helt særligt er CFU’ernes tilbud om lovlig streaming af film og tv i undervisningen. CFU har rettigheder til undervisningsrelevante kort-, dokumentar- og spillefilm samt tv-udsendelser fra 27 forskellige tv-kanaler. Undervisere kan streame film og tv både i forberedelsen og undervisningen, og de kan desuden give deres elever adgang til at streame.

Bestilling, levering og afhentning
Læremiddelportalen mitCFU er underviseres online indgang til samtlige læremidler på CFU. De får adgang via UNI-Login og kan søge og bestille alle CFU’s materialer gennem portalen. Også streaming af film og tv foregår via mitCFU. CFU leverer og afhenter materialerne direkte på skolerne.


Online undervisning med e-bøger og film/tv fra mitCFU


E-bøger - til dansk:

Film og tv - til alle fag:


Databehandleraftale
For at en institution kan benytte CFU's læremiddelsportal, er det nødvendigt at indgå en databehandleraftale mellem CFU og institutionen.
Læs mere om databehandleraftalen her.