Distance Learning through Play

Er du optaget af at skabe kreativ, engagerende og motiverende undervisning? Vil du være med til at undersøge, hvordan vi kan skabe digitalt understøttede fællesskaber i skolen? Så vil vi gerne invitere dig til at deltage i CFU Danmarks projekt 'Distance Learning through Play'.

Med nedlukningen i marts blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Selvom det har været udfordrende for både lærere og elever, har situationen også ansporet til kreativitet og innovation, og mange lærere har søgt nye måder, hvorpå de kunne engagere eleverne i meningsfulde, kreative læringsaktiviteter gennem online ressourcer.

CFU Danmark starter nu et projekt, der både skal samle de gode eksempler og materialer skabt under coronalukningen samt udvikle nye digitale formater, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber - nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand. Projektet er støttet af LEGO Fonden og bygger videre på erfaringer fra bl.a. Sofaskolen og CFU Danmarks nationale og internationale netværk.

Projektet har en eksplorativ tilgang, som inkluderer adgang for lærere og elever til gratis online læringsressourcer, best practice-eksempler fra danske skoler under skolenedlukningen og ikke mindst udvikling af nye online forløb og inspirationsmaterialer i et samarbejde mellem CFU Danmark, dedikerede danske lærere og LEGO Fonden.

Deltagelse i projektet
I projektet vil vi skabe et fælles digitalt community, hvor du både får inspiration og adgang til online undervisningsmaterialer. Du får mulighed for at netværke og vidensdele, og som en del af forløbet skal du afprøve elementer i din egen praksis.

Communitiet vil blive bygget op om en række online sessioner, hvor hensigten både er at af udvikle og afprøve:

- Digitalt understøttet, kreativ og fællesskabende undervisning i grundskolen
- Online, engagerende og meningsfuld efteruddannelse

Der er plads til 25 deltagere på hvert modul og deltagelse er gratis.
Der skal afsættes tid til at arbejde med og eksperimentere med egen undervisning og deltage i communitiet mellem hver modulgang.

Sessionerne starter i november 2020 og er delt i to hold, som hvert består af fire onlinesessioner á 2 timer.

Tilmeld dig onlinesessioner og netværk her:
Hold A CFU20509 (tirsdage: 10/11, 17/11, 1/12, 15/12) 
Hold B CFU20510(torsdag: 12/11, 19/11, 3/12, 17/12) 

Alle onlinesessioner afvikles fra kl. 14.00 - 16.00


Kommunalt samarbejde
Som kommune har du mulighed for at indgå i projektet med sparring og fælles refleksion omkring god, engagerende og kreativ digital undervisning. Her tænkes såvel på folkeskolens undervisning samt udvikling af nye kursusformater for lærere.

Er du selv lærer eller er du leder for et hold dedikerede og engagerede lærere, som kan bidrage positivt og engageret ind i et sådant projekt, så kontakt projektleder Jette Aabo Frydendahl. Du kan både tilmelde skoler og lærere samt høre mere om projektet og dets muligheder.

Projektleder
Jette Aabo Frydendahl
4189 7072, jfry@kp.dk