DATA

Dataaftaler, databehandleraftale og databeskyttelsespolitik

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft. Alle offentlige og private institutioner i Danmark skal efterleve forordningen, som erstatter den danske persondatalov.


Dataaftaler

Institutioner, der ønsker at anvende CFU’s tjenester, skal indgå de to dataaftaler WS17-lille og WS22 for at CFU kan sikre, at vi overholder rettigheder, samt at vi kan administrere eventuelle erstatninger for materialer, vi har udlånt til lærere og elever.

Dataaftaler indgås ved at institutionen oprettes i CFU’s system mitCFU af det lokale CFU. Det sker når institutioner henvender sig med ønske om at benytte CFU’s tilbud, hvorefter det lokale CFU opretter institutionen i mitCFU og anmoder om at der sendes dataaftaler ud. Administration af dataaftalerne sker på tilslutning.stil.dk.

CFU Danmark udvikler og driver mitCFU (mitcfu.dk) hvortil der er knyttet:
• E-bøger (ebog.mitcfu.dk)
• ebogCFU (Android og iOS app)

 

Opdateret 17. juni 2022

Databehandleraftaler

CFU Danmark indgår ikke Databehandleraftaler, da formålet med mitCFU er at stille læremidler til rådighed for kommuner og institutioner. Behandling af persondata er ikke et formål i sig selv for CFU, men en nødvendighed for at vi kan løse vores opgave i relation til udlån/streaming af læremidler; en tjeneste som CFU stiller til rådighed med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 879 af 08/08/2011 om Centre for Undervisningsmidler. På grundlag af rådgivning og en gennemgang af systemet mitCFU i 2021 og 2022 agerer CFU derfor som dataejer.

Databeskyttelsespolitik

Denne politik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi i CFU Danmark behandler dine data.
Læs mere om vores databeskyttelsespolitik 

Cookies

CFU Danmark benytter sig ikke af cookies.

Kontakt

dataret-cfu@kp.dk