CFU-FORENINGEN

Som en del af landets professionshøjskoler har de seks CFU’er etableret et nationalt tæt, forpligtende samarbejde, formaliseret i foreningen CFU Danmark. Foreningen samarbejder om videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter.

CFU Danmark varetager også relationerne til nationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier, et af CopyDan-selskaberne. CFU Danmark har også ansvaret for drift og udvikling af centrenes fælles søgeplatform, mitCFU.


Formand
Bjørn Ilsøe
4189 7394
bji@kp.dk

 

Næstformand
Søren Grosen
8755 2815
sg@via.dk

Næstformand og kasserer
Thomas Kristian Mark
7269 0870
thm@ucn.dk

 

Sekretær
Christa Jeppesen
4189 8795
cjep@kp.dk


Materialeforsendelse
Doris Jepsen
7266 5963
djep@ucsyd.dk